آبستن از

دریای مدیترانه


خاکسترم

در لابه لای آجرها


من

دانه برنجی

روییده در کشتزارهای شمالاحمدعلی رسولی