خون کن تو تمام این دل رنگی را

ای کاش فرا رسد دگر مرگی را

برخیز دقایق خوش پاییزی

تا خواب کنی جوانه ی برگی را


احمدعلی رسولی