زیبا و قشنگ نیست دیگر فردا

ماهی و صدف رها کنید این تن را

دلشوره به جان ساحلی افتاده

یک روز تو غرق می شوی ای دریا


احمدعلی رسولی