سکوت را

ترجمه ای باید

که سرشار از راز

که جاودانه ترین

زبان جهان است


در تلاطم ساعت ها 

مشغولِ هستی، 

اگرچه نیستی می ماند

اگرچه شب می ماند

و روز، رفیق نیمه راه می شود


لال 

در میان واژه های رقصنده 

ترانه هایی را

به دست باد می سپارد


احمدعلی رسولی