ای قبله ی آتشین دلم تنگ تو است

بیداری شب های من همرنگ تو است

آرامش قلب من در این تنهایی

تنها تنها صدای آهنگ تو است

احمد علی رسولی