تو 

مانند زمینی

که عاقبت، 

درونت خاک می شوم


مسیر مزارم... 

رد پای توست


احمدعلی رسولی یزدی