۱۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

تیغ زن

ای دوست نگاه زرد من را دیدی


آن جنگ بزرگ روح و تن را دیدی


شاید بچکد خون رگم در خوابت


اقرار نکن که تیغ زن را دیدی


احمدعلی رسولی 

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی

عزیز مصر

در میان بادهای روزگار

که فال تو را

در سینه می گیرند

من خواب دیده ام

نگاه تو را

پیچیده در هفت شاخه رز

که در سرزمین‌ خورشید 

پژمرده اند...

این خواب را

هر چه می خواهی

تعبیر کن

اما بدان

که من

سلام تو را

به زندان بان عزیز مصر، رسانده ام...


احمدعلی رسولی 

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی

خودکشی بهشتیان

هم نوا می شوند
زنجیرهای ساعت
در امتداد دست زمان
که به وسعت اعداد، 
سودای رهایی را
به گور می برد. 

آری... 
بی نهایت مفهوم تلخیست
که پاداش روزمرگی را
وعده می دهد

من به خودکشی بهشتیان
در روزهای شاد ایمان دارم

احمدعلی رسولی 
۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی

دخترکان آسمان

دست می اندازد

نگاه هرزه خورشید

بر بازوان دخترکان آسمان

که بر چهره خویش

در آینه گناه می نگرند...

بر پاهای تاول زده 

دامن های کوتاه پوشانده اند

و زخم عشق را

بر دفتر هوس

نقش بسته اند

آنگونه که زاهدان

بر بستر خویش 

پینه های گذشته را

به حراج گذاشته اند...


احمدعلی رسولی 

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی

بستر خاکستر

آن هنگام که شکوفه را

در بستر خاکستر

جاودانه کنی

به خدایت

پیغام آشنای سجده ای دیگر را

فرستاده ای...

نیایش کن

دانه های روییده از

خاک‌ مرده را

و مژده ای ده

مترسکان ایستاده بر

کشتزارهای گناه را


احمدعلی رسولی 

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی

اشک آسمان

ابر که چکه می کند

فرشتگان به تو انگ می زنند

که اشک آسمان را

بر دستان زمانه

هدر داده ای

باز باید

در دل شب

برای باران

مرثیه ای تازه

از سقوط بگویم


احمدعلی رسولی 

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی

ستاره واپسین

روح که فواره می کند

خفه می سازد جان ملتهب را...

باید دست کشید

از طلوع خورشید

و در شب دیگری

غرق شد

شاید که طلسم گناهان نکرده

به دست ستاره های واپسین

بشکند

و نام تو را

در زمره پرهیزگاران ناامید

گرداند...


احمدعلی رسولی 

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمد علی رسولی یزدی